Skomakeriet är ett galleri för samtida konst och events

drivet av Anna Flytström and Richard Roos.

Högbergsgatan 24

116 20 Stockholm

Sverige

info@galleriskomakeriet.se

@galleriskomakeriet

@galleriskomakeriet

#galleriskomakeriet

Skomakeriet är ett galleri för samtida konst

och events drivet av Anna Flytström

och Richard Roos.

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

& efter överenskommelse

12.00—18.00

12.00—18.00

12.00—16.00

12.00—16.00

+46 763 18 08 23