In/Visible Power utforskar osynliga maktstrukturer, där glaset represen-

terar svåruppfattade gränsdragningar, men också den sköra och outta-

lade tystnaden som får hindren att kvarstå i många konstellationer.

Samtidigt är glasverken även ett gränsöverskridande mellan konst och

Isa har genom sina verk tidigare undersökt och ifrågasatt den rådande

estetiken inom konst- och designutbildningar. I sitt examensarbete

som nagelkonst, hennamålning och tandteknik. Verket VIP uppkom i

samband med detta, som en kontrast till dem – en symbol för de kalla

minimalistiska maktgränser hon upplevde. Med avstamp i det verket,

och ett samtal kring det feministiska uttrycket "glastak", började hon

utforska osynliga gränser i materialet glas.

började hon utforska osynliga gränser i materialet glas.

konst- och designutbildningar. i sitt examensarbete Finest Selection lyfte hon fram alternativa

kreativa arbetsmetoder, så som nagelkonst, hennamålning och tandteknik. Verket VIP uppkom i

hon upplevde. Med avstamp i det verket, och ett samtal kring det feministiska uttrycket "glastak"

samband med detta, som en kontrast till dem – en symbol för det kalla minimalistiska maktgränser

Isa Andersson är född i Stockholm 1990 och har en Kandidatexamen

från Beckmans Designhögskola inom design och produktformgivning

form, samt dess narrativa värden.

Isa Andersson är född i Stockholm 1990 och har en kandidatexamen från Beckmans Designhögskola

inom design och produktformgivning på konstnärlig grund. Isa har ett brett spektra av arbetssätt och

processer är viktiga inslag i hennes skapande. Även utforskning av olika arbetsmetoder för att

och vad vi känner när vi kommer i kontakt med olika material och former."

på konstnärlig grund.

"Som utgångspunkt i min design ser jag gärna till sociala strukturer,

experimentell designmetodik och befinner sig i gränslandet mellan konst

och design. Intresset för relationen mellan objekt och mottagare samt

komma fram till en slutgiltig form, samt dess narrativa värden.

"Som utgångspunkt i min design ser jag gärna till sociala strukturer, sättet vi beter oss på, hur vi mår

material. Hon arbetar med en experimentall designmetodik och befinner sig i gränslandet mellan

konst och design. Intresset för relationen mellan objekt och mottagare samt deltagande design-

dragningar, men också den sköra och outtalade tystnaden som får hindren att kvarstå i många

konstellationer. Samtidigt är glasverken även ett gränsöverskridande mellan konst och design.

Isa Andersson har genom sina verk tidigare undersökt och ifrågasatt den rådande estetiken inom

design.

Finest Selection lyfte hon fram alternativa kreativa arbetsmetoder, så

Isa har ett brett spektra av arbetssätt och material. Hon arbetar med en

deltagande designprocesser är viktiga inslag i hennes skapande. Även

utforskning av olika arbetsmetoder för att komma fram till en slutgiltig

In/Visible Power utforskar osynliga maktstrukturer, där glaset representerar svåruppfattade gräns-

sätter vi beter oss på, hur vi mår och vad vi känner när vi kommer i

kontakt med olika material och former."